Dating site i skiptvet

dating site i skiptvet

single egersund fet gay dating

For å møte behovet for verifisering av beregningsmetodikken brukt i UNFCCC rapporteringen innenfor rammene av eksisterende data med metodisk konsistens over tid, er det i denne undersøkelsen gjennomført ny prøvetaking av jord og vegetasjon i to etablerte forsøksfelt i skog i sør-øst Norge der vi fra før av både har data fra tidligere jordprøveanalyser og tilvekstdata for trær i skogsbestand.

De to forsøksfeltene ligger på Nordmoen i Akershus etablert og tilplantet og i Skiptvet i Østfold etablert i eksisterende foryngelse med supplerplanting i Med nye jordprøver, biomassemålinger og vegetasjonsanalyser i gir dette to tidsserier på hhv.

møte single i rindal geilo dating site

Den eksperimentelle behandlingen i Skiptvet omfatter ulik grad av treslagsblanding av bjørk og gran på de enkelte forsøksrutene, mens på Nordmoen sammenliknes rene bestand av hhv.

De klimatiske forhold er tilnærmet like, mens jordsmonntypen er ulik med næringsfattig sandjord på Nordmoen og næringsrik leirjord i Skiptvet.

tranby dating site båtsfjord dating steder

Resultatene fra forsøkene er begrenset til å representere klimatiske og vegetasjonsmessige forhold på Østlandet og forhold tilsvarende de to lokaliteteneog forsøksfeltene er dermed ikke representative eksempelvis for kystnære og kontinentale strøk.

Du kan være interessert