Egersund single.

A A A Høring lokal forskrift - Forskrift om branntilsyn med bygninger, områder m. Forslaget går ut på å erstatte dagens Forskrift om tilsyn med bygninger i deler egersund single Egersund med en forskrift som i større grad reflekterer brannvesenets arbeidsmetode, risikovurdering av tilsynsobjekt.

dating i lærdalsøyri

Den nye forskriften inkluderer boenheter for personer som faller innunder særskilt utsatte og sårbare grupper i forhold til å omkomme i brann og andre områder hvor risikovurdering kan tilsi at tilsyn er et fornuftig verktøy for å forebygge branner og egersund single, i tillegg til tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann.

Alle kan avgi høringsuttalelse.

single damer sætre

Merknader kan avgis elektronisk til post eigersund. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kommunens postliste.

eidskog dating

Frist for å avgi høringsuttalelse er Eigersund brann og redning vil deretter sammenstille høringsuttalelser og forberede en politisk sak til Planteknisk utvalg sitt møte Det er Kommunestyret som kan fatte endelig vedtak om ny forskrift med hjemmel i Brann og eksplosjonsvernloven §13 fjerde ledd. Ny forskrift vil deretter kunngjøres i Norsk Lovtidend.

single klubb i aurskog-høland

Du kan være interessert