Enslig i kirkenær

enslig i kirkenær

enslig i kirkenær

Barne- ungdoms- og familieetaten Kirkenær barnevern- og omsorgssenter Barne- ungdoms- og familieetaten Bufetat har som hovedoppgave å tilby tiltak med høy og riktig kvalitet til barn, unge og familier i Norge som har behov for hjelp og støtte. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling underlagt Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir.

Regionkontoret ligger i Oslo.

enslig i kirkenær

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Kirkenær Barnevern- og Omsorgssenter har 6 avdelinger og en felles administrasjon på Kirkenær i Grue kommune, 35 km nord for Kongsvinger.

enslig i kirkenær

Vi har også en avdeling for familehjem enslig i kirkenær Hamar. Våre 3 barnevernsavdelinger gir et tilbud til ungdom i alderen år.

enslig i kirkenær

Det gis et strukturert, individuelt tilpasset omsorgs- opplærings- og sosialiseringstilbud i små enheter med tilsammen 8 plasser. Våre 3 omsorgsavdelinger gir et omsorgstilbud for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Senteret er organisert i 3 enslig i kirkenær med tilsammen 21 plasser, der en av avdelingene består av 2 hus og gir tilbud til de yngste barna.

enslig i kirkenær

Familiehjemmene i Hedmark består av 29 hjem plassert Hedmark, Oppland og Akershus og gir et tilbud til ungdom i alderen år.

Du kan være interessert