Enslig i ringebu

Dating I Ringebu - Enslig i vang : Riggmo

Dette er lagt inn i økonomiplan formen ytterligere presiseringer kan leses i sak til formannskapets møte Ringebu skal i bosette fem enslige mindreårige flykninger og har mål om ytterligere fem i Det kan i den forbindelse gjøres en ombygging av Hageskogen bofellesskap til boliger for 10 enslige mindreåringe flyktninger.

enslig i ringebu

Ombyggingen skjer så fort som mulig og har mål om ferdigstilling og innflytting ca Dette vil kongsvinger dating steder framskynde byggingen av det nødvendige og større bofellesskapet for psykisk utviklingshemme de.

Det nye bofellesskapet er et nybygg og skal gi nødvendig plass for flere beboere enn det dagens bofellesskap gjør.

enslig i ringebu

I tillegg til boliger for de psykisk utviklingshemme de blir det også lagt inn avlasningsbolig for denne målgruppen i bygget noe Ringebu ikke har tilbud om i dag.

Dette har vært et behov i flere familier over flere år. Ordningen med at beboerne fra dagens bofellesskap flytter til Ringebu eldresenter RES er kun en midlertidig løsning.

enslig i ringebu

Det er snakk om å ta i bruk tre leiligheter ved RES for å få til en god løsning for mange involverte. Personalet fra Hageskogen bofellesskap vil følge med sine brukere over og vil ikke påføre RES noe merbelastning i forhold til bemanning.

enslig i ringebu

Denne løningen anses som den minst inngripende enslig i ringebu alle beboernes hverdag og de kan opprettholde sine vanlige aktiviteter ved å organisere byggingen en slik måte. Det presiseres at flyttingen av tre brukere til RES er midlertidig og i påvente enslig i ringebu nytt og bedre bofellesskap som kan tilby boliger for flere.

enslig i ringebu

Ytterligere presiseringer av økonomi og praktiske vurderinger i denne saken kan leses i sak til formannskapets møte Administrasjone n vurderer dette som en god løsning på tre områder jfr. Dette skal nå til politisk behandling i formannskap og kommunestyre.

enslig i ringebu

Du kan være interessert