Enslig i tromsø.

Abonner på tilsvarende stillinger Stillingsmatch Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med 73 innbyggere.

enslig i tromsø

Enslig i tromsø ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent medarbeidere, fordelt på 86 enheter og tjenester.

Vi har parlamentarisme, med seks ulike byrådsavdelinger. Flyktningtjenesten har som hovedoppgave å bosette, kvalifisere og integrere flyktninger etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi.

enslig i tromsø

Flyktningtjenesten skal bistå flyktningene de første årene de er bosatt i kommunen. Les mer om Tromsø Kommune Stillingsbeskrivelse Harmoni er ei avdeling som bosetter enslige mindreårige flyktninger.

  1. Den svenske damen, som er sykepleier på UNN, bestemte seg for å være ærligst mulig når hun annonserte etter ny leilighet.
  2. Asylmottak: Troms og Finnmark - UDI

Vi utvider virksomheten til å bli bestående av flere døgnbemannede bofellesskap og andre alternativer for bosetting og søker i den forbindelse etter medarbeidere. Flyktningtjenestens avdeling for enslige mindreårige flyktninger mottar og bosetter ungdom i alderen 15 — 17 år. Ungdommene har egne hybler i et bofellesskap og har tilbud om døgnkontinuerlig voksenkontakt fra en stab i turnus.

enslig i tromsø

Ungdommene følges opp individuelt både sosialt og i forhold til skole samt fritidsaktiviteter. Enkelte er uten pårørende, andre har mistet kontakten og atter andre kan ikke ta kontakt.

Abonnement

Det stilles derfor krav til voksenpersonene om tilstedeværelse, omsorg og empati. Arbeidsoppgaver Veiledning og oppfølging i forhold til skole og fritidsaktiviteter Veiledning i forhold til personlig økonomi og husholdning Være samtalepartner og støtteperson Bistå med integrering i samfunnet Samarbeid med andre instanser som skole og barnevern Kvalifikasjoner Miljøterapeuter sosialfaglig, barnefaglig, pedagogisk bachelor eller tilsvarende Fagarbeider barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, aktivitør Kompetanse innen barn eller psykisk helse er ønskelig Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

enslig i tromsø

Sertifikat kl B er ønskelig Utdanningsnivå.

Du kan være interessert