Finnøy singel.

indre fosen møte single orkland  speed dating

Finnøy singel de tok ikke med traktorkjøring med tilhenger. Jeg satt i 6,5 timer og noterte da de mottok singel til produksjon av betongelementer: Det ble kjørt traktorlass rett forbi huset vårt, sier Jan Evan Vestbø. Fylkesmannen har varslet mulig omgjøring av vedtaket som gir Finnøy Betong klarsignal til å utvide.

Dette blir ikke omgjøring av vedtaket i den forstand, dette vil bare være tilleggsinformasjon som må inn i tillatelsen.

Naboer protesterer mot utvidelse av industri Finnøy: Arbeidsplasser trumfer landbruksjord og naboer Full fart i Finnøy betong Bedriften begynte i det små isom tilleggsnæring i landbruket, og har nå 25 ansatte og 60 millioner kroner i omsetning. I finnøy singel med tap finnøy singel et midlertidig lagerområde på Ladstein, søkte bedriften om å få utvide på Flesjå, hvor den har blandeverk og produserer betongelementer.

lunner dating site dating norway i eigersund

Kommunen gav tillatelse til midlertidig omdisponering av 2,2 dekar finnøy singel mark, slik at betongfirmaet kan sette opp en 9 meter høy og 26 meter lang forlengelse av en eksisterende lagerhall. I tillegg er det gitt tillatelse til å lagre betongelementer.

Det skal etter planen settes opp støygjerder rundt området. Vestbø og Sturle Løvås påklaget kommunens vedtak.

Folk-intervjuet: Fra modell til musiker

De argumenterte med at virksomheten fører til store ulemper i form av støv- og støyplager. I tillegg viste de til at lastebil- og anleggstrafikk på de smale veiene på Finnøy utgjør en trafikkfare. De framholdt også at tiltaket i realiteten er en varig nedbygging av landbruket, og at slike utvidelser må skje med reguleringsplan, ikke dispensasjon.

Tidligere i mars stadfestet Fylkesmannen vedtaket til kommunen på noe endrede vilkår. Det ble gitt dispensasjon med 5 års varighet, forutsatt nødvendig løyve for adkomst fra Statens vegvesen.

single jenter i vågå singel i rjukan

Etter 5 år må det foreligge godkjent reguleringsplan eller så må området tilbakeføres til landbruk. Konklusjonen var at utvidelsen finnøy singel vil føre til slike ulemper med støv, støy og trafikk som naboene er redde for.

dating norway i fedje dating site i hvaler

Blant annet slipper Finnøy Betong å flytte betongelementer til lageret på Ladstein, slik at det i realiteten blir mindre trafikk enn før. Fylkesmannen satte som vilkår at tungtrafikken finnøy singel skal være 6 tunge kjøretøy i døgnet, og maksimalt 10 inntil seks ganger i året.

Ny klage Selv om vedtaket egentlig var endelig, protesterte naboene nok en gang på grunn av traktorkjøringen - og de varslet saken vil bli sendt til Sivilombudsmannen. For at traktor med tilhenger skal regnes som tungtrafikk, må totalvekten være over 3,5 tonn eller lengden over 5,6 meter. Fylkesmannen har bedt om en tilbakemelding på om de traktorer med tilhenger som brukes av Finnøy betong faller inn under begrepet tungtrafikk, eller ikke.

dating steder stokke single klubb i nore og uvdal

Uavhengig av om traktor er å regne som tungtrafikk eller ikke, så finnøy singel Fylkesmannen at støy fra traktorkjøring er en relevant støykilde for naboene, og at dette bør være inkludert i støyrapporten. Finnøy Betong har tenkt å ferdigstille lagerhallen rett over finnøy singel.

Finnøy: – 136 traktorlass rett forbi huset, ikke tatt med i støyrapport

Hvert år kommer det cirka 30 båtlass med sand, grus og singel til produksjonen. Hvis traktor med henger er tungt kjøretøy, så må det med i vedtaket.

Jeg ser ingen dramatikk i dette, sier Lars Jøran Ringsaker singeltreff.

Du kan være interessert