Gjøvik enslig. Friluftsliv for alle - ved DNT Osbakken — Turer og aktiviteter — DNT Gjøvik og Omegn

gjøvik enslig

Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. I Oppland Arbeiderblad kom det forrige lørdag fram at Gjøvik kommune har bygget to omsorgsboliger for å hjelpe Staten med å huse 25 enslige mindreårige asylsøkere som var beregnet å skulle bosettes i kommunen i år. Omsorgsboligene står klare, og siden mindreårige trenger omsorg og noen til å passe på seg har kommunen også ansatt kvalifisert personale for å sørge for barna som var ventet.

Vil kunne sende asylbarn ut når de blir 18

Som de fleste vet kom det mange gjøvik enslig til landet i fjor, mange av disse var enslige mindreårige, og det ble nylig anslått i rapport fra SOS-Barnebyer at 1 av 10 barn dvs. UDI har forespeilet Gjøvik og mange av landets andre kommuner flyktninger, men plutselig er det i følge IMDI, som svarte rådmannen noen dager etter, nesten ikke en mindreårig flyktning som venter i mottak. Mange mottak er i ferd med å bli lagt ned og flyktningkrisen er nærmest blitt avlyst, vi har stengt alle grensene rundt Europa og forsøker å gjøre det samme rundt Norge, og regjeringen har satt i gang en offensiv for å svekke landets omdømme internasjonalt.

heim  online dating

Det er jo i virkeligheten enda flere flyktninger i verden nå enn i fjor, og noen av dem flykter faktisk endog fra norske bomber og våpen. IMDI sier at det nesten ikke er mindreårige som venter på bosetting nå.

Det stemmer selvsagt ikke. Det er fortsatt mange som venter på å få gjøvik enslig fra UDI, og disse sitter i mottak. De fleste av dem er fra Afghanistan, de er traumatiserte og redde, de venter og venter, som mange av dem har gjort i over ett år.

Fakta om stillingen og søknadsprosess

De håper hver dag at det må komme et positivt svar, med melding om innvilget opphold i dette kalde landet de har flyktet til i håp om et trygt liv. Jeg kjenner selv flere tilfeller av enslige mindreårige med innvilget opphold som ønsket bosetting her i distriktet. Gjøvik enslig nylig har IMDI sendt de fleste langt bort fra den tryggheten og båndene de har knyttet etter ett år og mer på mottak her i Vestoppland.

Gjøvik enslig har gjort sitt beste for å bli integrerte i lokalmiljøene, i løpet av ett år har mange analfabeter da de kom både lært å skrive og å snakke norsk, lærerne kan skrive gjøvik enslig på at de har vist imponerende læreevner og motivasjon, de har vært takknemlige, fredsæle og høflige, og på alle vis slik som vi ønsker at barn og ungdommer er, til tross for de opplevelser, følelser, sorger og savn som en flukt fra alt en har kjært fører med seg.

Hvorfor er det nye spesialtilpassete hus som står tomme på Biri i denne situasjonen?

Du er her:

IMDI kunne uten tvil fylt opp flere slike boliger som den Gjøvik kommune tilbyr flyktningene. Landet vårt har ennå ikke hentet hit en eneste av de flyktningene som Regjeringen lovet å ta imot fra Italia og Hellas i år, som en del av den dugnaden vi skulle være med på for verden. Norge har som de fleste andre land vi liker å sammenlikne oss med skrevet under på og vedtatt den internasjonale konvensjonen om menneskerettigheter.

Lik beskyttelsen mange nordmenn fikk etter å ha blitt smuglet over grensen til Sverige for noen tiår siden har også flyktninger som kommer til Norge en rett til vern, gjøvik enslig er en medmenneskelig plikt som er nedfelt i våre lover, med gyldighet på linje med grunnloven.

Denne retten, Asylinstituttet, gjelder ikke bare i gjøvik enslig tider, eller når det passer seg slik Stort sett alle andre land, de fleste mye fattigere og mer folkerike enn vårt eget, tar i mot og beskytter forholdsmessig mange flere flyktninger enn Norge gjør.

Vi bør ikke være stolte av det som skjer med de som har kommet for å få asyl i landet i det siste. Få av dem er så heldige at de får bli, Nansens hjemland ser ut til å ha fått en historie- gjøvik enslig ansvarsløs regjering som avviser og deporterer nesten alle flyktninger, uansett hvor de kommer fra, også om det er allment kjent at det er krig i landet deres.

De får avslag selv om de forteller at de er foreldreløse. Det gjøvik enslig helt urimelig, hvordan skal de få gjennomslag for sin sak, barn uten utdanning og voksne til å tale sin sak, med mistroisk byråkrat over bordet og i tillegg en tolk i mellom, noe som oftest forvansker samtalen ytterligere.? Barna har reist med livet som innsats fra et land hvor alt er annerledes, med gjøvik enslig infrastruktur og lite ordnete forhold, men må likevel legitimere seg og bevise sin troverdighet overfor norske myndigheter før de kan få hjelp.

Det er ikke lett, det er nærmest umulig i utgangspunktet, og i tillegg har vi et justisdepartement og immigrasjonsmyndigheter som ikke lytter til råd, anbefalinger eller rapporter fra FNs høykommissær for flyktninger, gjøvik enslig de daglige nyhetsoppslagene om krigshandlinger og terror i verdens mest seriøse medier når det er formålstjenlig, for ikke å nevne måten de opptrer overfor norske og internasjonale nødhjelps- og menneskerettsorganisasjoner.

grane single kvinner

Det vil i praksis si at norske myndigheter og besluttende organer setter til side alle meninger fra de som vet hvordan det er i landene flyktningene kommer fra. Disse unge blir som sagt ikke trodd på noe de sier, men det gjøres i stedet en røntgenbasert og svært upresis fysisk aldersundersøkelse av samtlige, som legges mer vekt på enn all annen informasjon gjøvik enslig mottaksapparat, omsorgspersoner, lærere, verger, advokater og UDIs egne saksbehandlere til sammen, dermed får UDI vedtatt at nesten alle som er kommet hit som mindreårige i realiteten er over atten år uten hensyn til at denne undersøkelsen har en kjent feilmargin på flere år, den er svært omstridt og baserer seg på data innsamlet blant hvite middelklassebarn i USA på tallet.

Denne aldersbestemmelsen fører oftest til at de vurderes som voksne, gjøvik enslig trygt kan sendes alene ut av landet, til Afghanistan, Etiopia, Somalia, Kurdistan, til og med Syria.

Slik kan Listhaug-loven påvirke enslige asylbarn

Av denne grunn kan IMDI påstå at det ikke er mange mindreårige som venter på mottakene, fordi UDI på vegne av Regjeringen rett og slett har besluttet at nesten ingen som befinner seg på EMA-mottak er så unge som de sier. Det betyr kanskje at vi som har kjent disse unge i et halvt, ett år og mer, gjøvik enslig gjøvik enslig har møtt dem, snakket med dem og observert dem i alvor, lek og sorg, alene og sammen med jevnaldrende, at vi tar feil når vi sier de virkelig er mindreårige.

Gjøvik enslig sier alle vi som kjenner dem, i medfølelse og medmenneskelighet, at Norge gjør grov urett når vi sender dem tilbake til farer og utrygghet de har all grunn til å flykte fra, til å leve og dø under forhold som vi aldri ville unne våre egne nærmeste å oppleve.

samnanger speed dating norway

Det er uansett ingen grunn til å la husene på Biri stå tomme: vi kan jo også holde vårt ord og hente de som regjeringen lovet EU i april, det er garantert noen mindreårige blant dem, om det ikke finnes tilstrekkelig mange blant de vel tre tusen i aldersgruppen som venter i mottak rundt om i landet i dag. Les mer om:.

Du kan være interessert