Gullhaug singelklubb, STUDENTER SOM KUNDER - PDF Free Download

Dette må på eitt eller anna vis kome fram i teksten. Makslengde på teksten er teikn. Vinnarteksten vil bli publisert i siste utgåve før sommaren gullhaug singelklubb på underdusken. Vinnaren vil også motta eit forfattarkit komponert av oss i Under Dusken.

Litterært Kollektiv stiller som jury for konkurransen. Alle bidrag må sendast inn seinast Bidrag sendes til studentmediene. Under Dusken blir distribuert gratis i Trondheim, og kommer ut seks ganger i semesteret.

Under Dusken arbeider etter god presseskikk i henhold til Vær Varsom-plakaten.

gullhaug singelklubb

Den som mener seg rammet av urettmessig omtale oppfordres til gullhaug singelklubb kontakte redaksjonen. Miljøtrykksak fra Trykkpartner AS. Argumentet er at for mange studenter tar utdanninger som samfunnet ikke trenger og vi utdanner folk gullhaug singelklubb arbeidsløshet.

Dette forslaget er problematisk på flere måter, men kanskje mest fordi det rokker ved selve grunntanken om hva et universitets oppgave skal være.

Kjøp et boksingelgavekort! Sagt om Flamme Forlags boksingler: «Do It Yourself-holdningen, koblet med Yokolands elegante formgrep og bruk av bilder og symboler, har gjort at Flammes singelutgivelser allerede er umiddelbart gjenkjennelige, slik enhver Penguin-tittel … er umiddelbart gjenkjennelig i bokhylla. Før Flamme vet ordet av det, kan de bibliofile ha vært i bokhandelen og kjøpt hele singleopplaget deres.

Problemet med å målstyre utdanningen på den måten Frp foreslår er at målekriteriet «relevant jobb» helt klart skaper preferanser for profesjonsrettede utdanningsløp. Profesjonsutdannede som tar en utdannelse med mål om å jobbe i gullhaug singelklubb spesifikt yrke har langt enklere forutsetninger til å definere forventede arbeidsoppgaver enn blant annet de som utdanner seg innenfor humaniora. Men selv om gullhaug singelklubb kompetanse er lettere å definere betyr ikke det at den er mer samfunnsnyttig.

Nytteverdi er et begrep som stadig blir ropt høyere i utdanningspolitikken, og dette forslaget fra Frp føyer seg inn i den større debatten gullhaug singelklubb nå pågår rundt universitetenes samfunnsrolle. Næringslivets behov for arbeidskraft blir stadig mer viktig, mens andre deler av universitetets samfunnsroller blir ned prioritert og dette er en prosess som burde bekymre.

At Frp nå ønsker et universitet der utdannelse blir politisk styrt på bakgrunn av arbeidslivets behov er ikke bare en dårlig idé, det går på bekostning av god kunnskapsutvikling. Vi må ikke glemme at universiteter er samfunnets viktigste institusjon for å skape ny kunnskap og fremme kritisk tenkning.

At de skaper kompetanse for arbeidslivet er selvfølgelig også viktig, men det er ikke det viktigste universitetet gjør. Dette er noen av de mulige konsekvensene som kommer med foretaksmodell i universitets- og høgskolesektoren.

  • Он исчез -- вне себя от возмущения -- и увел с собой Флорануса.
  • STUDENTER SOM KUNDER - PDF Free Download
  • Singelklubb stryn
  • Singel treff grong
  • Borkenes online dating

Vi har tatt turen ut til «fjøra» og forelsket oss i Eliteseriens ferskeste tilskudd. Vil åpne opp for gullhaug singelklubb av skolepenger FOTO: Jesper Nohr I så fall rendyrker man en hierarkisk styringsform som undergraver universitetsdemokratiet, faglig autonomi og akademisk frihet.

Gullhaug singelklubb vil gå fra å være deler av statsforvaltningen til å bli mer selvstendige enheter. Kunnskapsdepartementet vil gjennomføre en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høgskoler, der en foretaksmodell er et alternativ. Det er fortsatt uvisst når en slik omorganisering kan bli en realitet, da hele prosjektet fortsatt er i startfasen. Møt våren med et smil. Hos ORIS Dental Trondheim får alle studenter tilbud på undersøkelse med gullhaug singelklubb og tannrens til kun kroner normalpris: ,- kr.

En liten hvit fylling koster kr. I tillegg gis det 10 prosent rabatt på alle andre tjenester gullhaug singelklubb studenter. Det er en god smildeal! Bestill time på Telefon: eller oris-trondheim. Hos oss får du høy faglige kompetanse, og moderne behandlingsmetoder som benytter nytt utstyr som er dokumentert å kunne bedre kvaliteten på behandlingen. Vi holder til på Trondheim Torg, i Kongens gate Følg oss på Facebook I Jeløya-plattformen fra januar i år sier den nye regjeringen at de vil vurdere å implementere en foretaksmodell i universitets- og høgskolesektoren.

Det kan bety skolepenger for alle. Det vil si at institusjonene får et mer forretningsmessig preg, og et av de store punktene er at de da vil kunne kreve skolepenger fra studentene. Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, har uttalt at institusjon-ene i dag har for liten grad av autonomi, og at en slik modell kan være en potensiell løsning. Det vil for eksempel kunne gi universitetene mulighet gullhaug singelklubb å ta opp lån, selge unna eiendom og kreve skolepenger.

Slik er det ikke i dag, noe som også er en sentral årsak til at Norge scorer dårlig på internasjonale rangeringer over institusjonell og økonomisk uavhengighet i universitetssektoren, har Nybø uttalt til Klassekampen. I et brev utsendt av Kunnskapsdepartementet står det at omorganisering kan bli aktuelt for noen, mens andre forblir en del av staten.

gullhaug singelklubb

Departementet har som utgangspunkt at statlige universiteter og høgskoler ikke skal gis en annen tilknytningsform dersom de ikke ønsker det selv. Den nåværende modellen kalles «forvaltningsorgan med særskilte fullmakter».

gullhaug singelklubb

Institusjonene er underlagt direkte statlig gullhaug singelklubb, men har visse fullmakter. Med en foretaksmodell vil styret sitte med mer direkte ansvar for økonomien, i stedet for å vente på bevilgninger og i stor grad forholde seg til departementet.

NTNU-rektor Gunnar Bovim sier at dette kunne ha vært en fordel for universitetet i flere situasjoner. Utbygging av campus er et godt eksempel. Undergraver universitetsdemokratiet Jusprofessor Hans Petter Graver ved UiO mener at det å organisere universiteter og høgskoler utenfor statsforvaltningen innebærer en privatisering som er fremmed for vår tradisjon.

Høyst sannsynlig vil ikke staten oppgi hele kontrollen med dem, og da må de styre dem gjennom sammensetning av styrene og gullhaug singelklubb eller annen slags overordnet kontroll med disse. I så fall rendyrker man en hierarkisk styringsform som undergraver universitetsdemokratiet, faglig autonomi og akademisk frihet.

Graver mener at en foretaksmodell bygger på en makroøkonomisk tenkning som lett kan føre til at kortsiktige vurderinger av lønnsomhet blir styrende. Han mener dette vil bidra til å undergrave universitetenes samfunnsrolle, gullhaug singelklubb er å drive langsiktig akkumulering av kunnskap i søk mot bedre og bredere menneskelig erkjennelse. Å gi universitetene en større økonomisk handlefrihet kan lett vise gullhaug singelklubb å være en kortsiktig seier for de som ønsker større handlingsfrihet.

I neste omgang vil det lett være banker og markedsmekanismer man er avhengig av, og de vil vise seg å være langt mindre fleksible enn det staten er i dag. Graver poengterer at et statsforetak kan gå konkurs, men at man i en egen lov kan ha en bestemmelse om at staten er ansvarlig, slik at universitets- eller høgskoleforetak ikke i praksis kan gå konkurs.

STUDENTER SOM KUNDER

Hvis en foretaksmodell blir innført, vil dette gjelde for hele institusjonen, ikke for det enkelte fakultet eller institutt.

Går et fakultet med underskudd, må institusjonen ta midler fra andre enheter for å dekke gjelden. Staten vil selvsagt gullhaug singelklubb skyte inn ekstra kapital for å hindre konkurs, det er et rent politisk spørsmål. Lik rett til online dating melhus Rektor Gunnar Bovim ved NTNU mener det er viktig å ikke trekke for bastante konklusjoner i denne debatten, gullhaug singelklubb at kommersialisering og foretaksmodell ikke nødvendigvis trenger å ha noen sammenheng.

En foretaksorganisering kan være mye forskjellig. En ting jeg har sett er at noen mener det blir mer kommersialisering med innføring av en foretaksmodell.

Det behøver det ikke å bli, det kommer helt an En foretaksmodell vil overføre mer makt fra departementet til styret ved institusjonen, noe som betyr at styret sitter med det overordnede økonomiske ansvaret i stedet for staten. Flere velger å knytte en foretaksmodell tett opp mot økt kommersialisering av sektoren, men det er gullhaug singelklubb uenighet rundt om dette henger sammen. Sindre Alvsvåg, leder i Studenttinget på hvordan man bygger det opp.

Når det gjelder skolepenger derimot, vil NTNU sette ned foten. Før gikk eliten på universitet, nå har det blitt mer allment.

Sjelen i høyere utdanning har endret seg. Lik rett til utdanning, uavhengig av foreldrenes inntekt, er et viktig demokratisk gode. Derfor er vi imot en kommersialisering av høyere gullhaug singelklubb i Norge, og kjemper mot at det skal bli skolepenger for internasjonale studenter. NTNU-rektoren sier at fokuset heller bør ligge rundt hvordan man kan få flere til å begynne å studere, som for eksempel de med innvandringsbakgrunn, heller enn å gjøre høyere utdanning eksklusivt.

En av frasene som går igjen gjennom hele samtalen er at NTNU har et stort samfunnsoppdrag, der de skal utdanne samfunnsborgere med tung basiskompetanse.

Å knytte kommersialisering opp mot foretaksmodell-debatten blir feil. Det er ikke det som er skillelinjen.

Høyere utdanning er ikke en vare Studenttinget-leder Sindre Alvsvåg mener det er spennende å se på hva som kan gjøres bedre innenfor sektoren, gullhaug singelklubb at Studenttingets viktigste holdning i denne saken er gratisprinsippet og lik rett til høyere utdanning. Slik nyhetsbildet viser gjør regjeringen et arbeid for å undersøke hvilke muligheter som åpnes ved en slik foretaksmodell, og hvilke muligheter som svinner hen.

En slik utredning er muligens første steg mot innføring av foretaksmodell i universitets- og høgskolesektoren, men det er viktig å huske på at en utredning skal undersøke fordeler og ulemper. De mener at høyere utdanning ikke er en vare du kjøper. Høyere utdanning er hardt arbeid for å tilegne seg kunnskap for å gjøre en nytte for samfunnet, poengterer han.

Vi skal stålsette oss om den akademiske friheten som står så sterkt i Norge i dag, da den står på spill, sier Alvsvåg. Desentralisering av styring En foretaksmodell er ikke noe nytt.

I ble en lignende modell tatt i bruk for helsesektoren. Den ble vedtatt under en Arbeiderpartiregjering, men ble gjennomført av en regjering bestående av Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre som tiltrådte høsten Den gang gullhaug singelklubb det stor politisk enighet om å innføre denne modellen.

Konsekvensene av innføringen har vært omdiskuterte. Bovim mener at en foretaksmodell handler om desentralisering av styring. Han poengterer at man ikke vet hva som ligger i en slik modell ennå, da det ikke er godt nok utredet. Derfor er det vanskelig å si noe konkret om hvilke konsekvenser det vil få for studenter og forskere, og når det eventuelt kan bli en realitet. Noe av motstanden kan komme av at universitetene har såkalte kollegiale organer for tilsetting.

Det betyr at arbeidstaker og arbeidsgiver sitter sammen for å vurdere hvem som skal ansettes. Det ligger ikke noe i foretaksmodellen som tilsier at man ikke kan ha det slik. Han tror frykten bygger på at arbeidsgiver ville få større makt over arbeidstaker, men at det ikke nødvendigvis må bli sånn.

Ledelsen har ansvar for ansettelse i helseforetakene, men det behøver ikke å bli slik for universitetene og høgskolene.

Regjeringen har sagt at de vil utrede muligheten for ulike tilknytningsformer for sektoren, deriblant en foretaksmodell.

Du kan være interessert