Hitra  dating norway, Hitra – Wikipedia

Hitra, Frøya & Fosen

Næringsliv Grøntvedt-brødrene var pionérer innen fiskeoppdrett, og satte ut sin første merd på Hitra iher avbildet i Vindturbinene er synlige over store deler av øya og fra fastlandet. Fra gammelt av var fisket viktigste næringsvei på Hitra.

hitra  dating norway sørum single klubb

Kombinasjonsbruk med småbruk og fiske var den vanlige levemåten. Fra slutten av tallet hadde Hitra dessuten stor sagbruksdrifthvilket førte til at øya først på tallet nærmest var avskoget.

hitra  dating norway andenes dating

Skogen har senere tatt seg opp. Mellom og var Hestnes hvalstasjon en hjørnesteinsbedrift i kommunen. I dag er havbruksnæringfiskeforedlingsindustri og turisme viktige næringsveier.

Hitra i dating norge online nettdating

Hitra og nabokommunen Frøya står sammen for 20 prosent av all lakseslakting i landet, og bidrar hitra  dating norway over 40 prosent av eksportverdiene for Sør-Trøndelag.

Oppdrettsvirksomheten i regionen har også ført med seg en omfattende leverandørvirksomhet til næringen. Andre viktige bedrifter på Hitra er Kvernhusvik Skipsverft og verdens største krabbefabrikkHitramat. Høsten ble Norges til da største vindpark, Hitra vindpark på Eldsfjelletsatt i drift.

Parken har 24 vindmøller hver med 2,3 MW installert effekt hitra  dating norway har en gjennomsnittlig årsproduksjon på GWh. Historie Arkeologiske funn Hitra har flere påviste boplasser fra både eldre og yngre steinalderblant annet på SkagetTranvikanAnsnesFausland hitra  dating norway, Balsnes og Hestnes Hestneshula. Det eldste funnet er en over år gammel skiveøks fra Dolm. Det også gjort funn fra bronsealder og jernalder.

hitra  dating norway datingsider i vang

Ved Dolmsundet er det rekonstruert et 15 meter langt langhus fra folkevandringstidenfunnet hitra  dating norway arkeologiske utgravninger i En gravrøys fra bronsealderen er funnet på Dolm. De eldste gårdsnavna som fortsatt brukes på Hitra er trolig år gamle. Arkeologiske funn viser hitra  dating norway det for vel år siden fantes gårder i drift, men særlig to funn fra denne tiden utmerker seg; Runesteinen fra Øvre Sageide på Straum og perlefunnet fra Kalvøya. Runesteinen Strømsbrynet er muligens en liten arbeidssang eller en besvergelse innrisset i runer på en brynestein og er det eldste kjente skjønnlitterære arbeidet i Norge.

hitra  dating norway ski speed dating

Perlefunnet er en samling glassperler fra en kvinnegrav på Kalvøya ved Sandstad. Glassperlene er trolig fra middelhavsområdet. Rundt år var mellom 40 og 50 gårder i drift med en antatt folkemengde på Økt etterspørsel etter fisk gav grobunn for en vekstnæring på Trøndelagskysten. Hitra prestgjeld som omfattet dagens Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord blir en velstående del av regionen og erkebispen i Nidaros plasserer en av sine setesvenner på gården Ulvanfor å sikre seg sin del av inntektene ved fiskehandelen.

Her blir det også bygd en stavkirketrolig på tallet. Et sagn forteller at etter svartedauden på tallet kom det bare røyk hitra  dating norway skorsteinen hitra  dating norway to Hitra-gårder: Småg og Helbustad. Eldste byggverk Eldste eksisterende bebyggelsen er Dolm kirketrolig fra senmiddelalderen.

Online Dating I Norge Hitra

Den erstattet en eldre og liten stavkirke fra vikingtidenca. Dolm kirke er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger. Den har vært brannherjet etter lynnedslag og gjenreist igjen fire ganger, og Funn tyder imidlertid på at det har vært flere branner, og at minst en gang har folk brent inne i kirken.

Dolm kirke er omgitt av mange legender. Blant annet har det blitt sagt at det hviler en forbannelse over den, at kirken skal brenne hvert hundrede år.

hitra  dating norway knappstad enslig

Det fortelles også at det spøker på den gamle kirkegården. Da Fosen ble eget fogderi på tallet slo futen seg ned på gården Fjellvær. Hitra lå midt i leia for jektene som frakta fisk mellom Trondheim og Bergen og denne gunstige plasseringen gjorde fisket svært lønnsomt for de lokale fiskerne.

hitra  dating norway single klubb i farnes

Lavere priser på fisk utover tallet førte til en oppblomstring av jordbruket, men sildefisket var fortsatt en viktig binæring. Etter hvert ble også skogbruk og sagdrift utvikla.

  1. Date igen mødes dating Norge nettdating skype Unslipper i stønn av et nytelse staken hans munnen nettdating.
  2. Share A taste of trout and traditions At the coast of Trøndelag, also called Coastal Norway, you will experience genuine coastal heritage, local food, and a wide range of activities at both sea and on land.
  3. Dating norway i lindesnes
  4. Lillestrøm klubber i swingers gaular, kontaktannonser kontaktannonser i balestrand norway.

Handelshuset Parelius på Hopsjøen etablerer seg på denne tiden blir det mektigste blant de alle i regionen. Midt på tallet var det uår og sult og dødeligheten mangedobles. I kom den første skoleordningen på Hitra i stand, fire år før den første skoleloven som påla en skoleordning også på landsbygda.

Sogneprest Peder Schvane Bang skrev i en omfattende beskrivelse av « Hitterens prestegjeld », et viktig historisk dokument om Hitra og Frøya som utgjorde prestgjeldet på denne hitra  dating norway.

Dating hitra i

I var det ikke revolusjonen i Frankrike som opptok hitterværingen, men ferdigstillingen og åpningen av den nye Fillan kirke. Den I skilles Frøya ut som egen kommune, og i deles Hitra i herredene Hitra og Fillan.

I blir de første almuebibliotekene startet i kirkene, rundt fikk Hitra sin første distriktslege og i den første jordmor. Øyas første skolebygning på Hopsjø åpnes i og flere åpnes de kommende årene. Den første offentlige vei fra Hamn på Innhitra til Hopsjøen bygges mellom Handelsstedet Aunøya på Innhitra får Hitras første dampskipsanløp i20 år før handelsstedet Hopsjøen.

Driftsmetoder for fiske og jordbruk moderniseres der motor erstatter segl og nye fiskeredskaper kommer til, klyngetun og teigblanding forsvinner, så også husmannsvesenet. Hitra  dating norway gammelt av tok mange hitterværinger hyre som sjømennog i perioden — utgjør inntekter fra seilende i handelsflåten en stor andel av skatteinngangen for Hitra kommune ne.

I består Hitra av fire hitra  dating norway og alle opplever økt folketall med unntak av Kvenvær. Etter andre verdenskrig akselererer utviklingen.

Dating Norway Guys, Date Kvinner I Hitra

Folketallet i er vel 5 og de neste 50 årene faller dette med vel 1 hitra  dating norway Mye skyldes utflytting fra utkant til by i takt med stadig bedre kommunikasjoner, mye skyldes Hitras tradisjonelt ensidige næringsliv. På og tallet blir den gryende havbruksnæringa stadig mer dominerende i lokalt næringsliv og bidrar til å redusere fraflyttingen og stabilisere folketallet. Hitra i dag.

Du kan være interessert