Kinn dating site

kinn dating site

Det store vårsildfisket i Kinn på talet Av Arne Færøyvik Dei som møter opp på Kinnaspelet dei gode dagane, tykkjer nok at det kryr av folk alle stader.

Browsing Master's theses (ILP) by Author "Vidste, Anders Kinn"

Men det er ikkje første gongen det er store folkesamlingar på Kinn. Går vi omlag år attende i tida, var det samla minst like mykje folk då på grunn kinn dating site det store sildefisket som var her omkring.

Kinn var sentrum i dette fisket, og før var det stort sett folk frå det nœre distriktet som var med i fisket her. Denne sildeperioden var på sitt beste i tida til midt på —talet, men det vart fiska sild frå omlag til På grunn av auken i fisket var det frå omlag stor aktivitet også når det galdt bygging av salteri og fiskarhus. Talet på slike hus i Kinn sokn auka frå omlag 40 i til i Den første tida var det stort sett bygdefolk som bygde salteri, men byborgarane kom meir med etterkvart.

I åtte dei omlag 90 salteri. Byborgarane sine salteri var mykje større og kunne salte meir sild enn dei bygdefolket hadde, truleg var desse like viktige som overnattingsstad for fiskarane.

singeltreff bjørnafjorden singel treff moi

Kinn og Nærøy hadde 86 salteri, Rognaldsvåg vel Folk her frå fylket budde alltid i land, medan «søringane» som regel hadde losjifarty med seg. Kinn dating site hadde salteria sine stort sett i Batalden og på Skorpa, medan bygdefolket heldt seg i Rognaldsvåg og på Kinn. Dei største salteria var det folk frå Bergen eller Stavanger som åtte.

Dei kom etter at fisket tok seg opp i Kinn, fiskarane sørfrå strøymde til, og i var dei i fleirtal. Mange hadde kinn dating site på salteria, både kvinner og menn. Det var kvinnene som salta silda, arbeidet var på akkord, og mange var sers snare på handa.

über dieses png

Var dei heldige kunne dei tene 2 — 3 årsløner på nokre veker. Det var store folkemengder som samlast under kinnafisket.

singel treff namdalseid singel i agdenes

I var det minst fiskarar samla i Kinn sokn, 6 år etter var talet dobla, og seinare vart det enno fleire. Sjølv om «søringane» hadde losji med seg, og salteria kunne hyse ein god del, vart det trangt i privathusa og. Skulle vi overføre dette til Flora kommune i dag, skulle her kunne innlosjerast På Kinn var det nok på det meste — fiskarar.

Folk budde svœrt tett. Ein annan stad var det innlosjert 42 mann i eit rom på 5 x 5 x 2 meter.

Account Options

Kinn dating site lønte seg å ta inn mykje folk. Oppsynslegen seier: «Man faar Begreb om det utrolige ved at see, hvorledes den almindelige antagne rumbesparende Maade at nedlegge Sild paa, ogsaa lader sig praktisere paa levende aandende Mennesker». Før fisket i fekk Kinn og Batalden telegrafstasjonar i fisketida. Det er rimeleg at folk frå naboøyane møtte opp på Kinn for å frette nytt frå fisket, dessutan var der gjerne oppslag frå oppsynet og oppsynslegen om ting folk burde vite.

Kinn (island) - Остров | Facebook

Korleis var det dei fiska? Nokre av båtane var mindre, fire— og femkeipingar, og dei var 5—6 mann på kvar båt.

Når Kinn og Nærøy var så etterspurde kinn dating site tilhaldsstad for fiskarane, var det fordi utroren vart kortare når silda stod noko til havs. Det var setjegarn dei brukte, 3—4 garn i kvart set, og dei hadde fleire set på kvar båt.

Samla fangstmengd var dei beste åra omlag hl. Dagsprogrammet var slik: Opp i 6 tida om morgonen, og etter ein frukost, som regel kaldgraut var det ut å dra garna.

03. Contract award notice

Når det var gjort, var det til lands att for å levere silda. Etter litt mat, skulle garna greiast, deretter var det stad å setje dei. Så heim att, og no var det tid for hovudmåltidet.

Fersk vårsild eller varm kinn dating site, dei koka så mykje at det vart til kaldgraut til frukost. Etter kveldsmaten var det å salte den silda dei skulle ha sjølv.

Product details

Det var lange og harde dagar, 14 — 16 timar, kanskje meir om det var uvær. Det er eit ordtak frå denne vårsildtida: «Reis til Kinn og bli rik». Dei fleste fiskarane som kom hit, vart neppe så sœrleg rike, men kunne dei fleste åra få ei brukbar inntekt. Det vart vanlegvis nokre spesiedalar både til fiskarar, saltarar og arbeidsfolk på salteria.

Trass slitet og strevet var fisket noko karane såg fram til heile året, det var sjølve eventyret kinn dating site eit tilvære som ikkje var altfor rikt på hendingar.

Gamle folk kjende seg heilt unyttige når dei ikkje kunne vere med lenger. Etter vart det mindre og mindre fangsting.

Stichworte

Livet i fiskevera som hadde vore merkt av mykje folk og stor aktivitet, speed dating i stokmarknes endra på kort tid. På få år vart det heilt stilt. Artikkel frå Kinnaspelet sitt programhefte,

skarnes singel treff sogndal singeltreff

Du kan være interessert