Knappstad enslig

Aftenposten-logo

Satser på kjempe-eiendom

Asyl Aldri før har det vært så mange alvorlige psykiske symptomer hos enslige mindreårige asylsøkere Hellen og Michelsen Merethe G. Hittil i har ankomsttallene sunket dramatisk, skriver kronikkforfatterne. Bildet er tatt på Svinesund i Foto: Astrid Knappstad knappstad enslig Vi slår alarm. Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge i dag er svært alvorlig. En politisk styrt og bevisst valgt politikk har ført til at situasjonen for barn og unge alene på flukt får alvorlige følger.

Personvern og cookies

Vi som jobber med enslige mindreårige asylsøkere har det siste året fått et økende antall bekymringsmeldinger fra helsepersonell og andre som jobber med barn som søker asyl. De forteller om barn og knappstad enslig som er dypt deprimerte, som skader seg selv, forsøker å ta sitt eget liv eller har gjentagende tanker om selvmord. De forteller også om barn og ungdom som isolerer seg, som ikke klarer å gå på skole eller følge opp aktiviteter og som blir mistenksomme mot voksne som ønsker å hjelpe.

Dette er tydelige tegn på alvorlige psykiske problemer. Hvordan kan vi forklare økningen i antall ungdom med så store og alvorlige vansker?

Abonnement

Innstramninger i lovverket Høsten og våren kom det største antallet enslige knappstad enslig asylsøkere til Norge noensinne: ii Hittil i har ankomsttallene sunket dramatisk, og pr. Det innebærer at de fleste enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan nå gis begrenset opphold til de er 18 år, hvorpå de mest trolig returneres til hjemlandet.

De medisinske metodene for fastsetting av alder knappstad enslig også omstridt. I fikk asylbarn begrenset opphold i Norge. Aldri før har UDI gitt så mange asylbarn midlertidig opphold, Norge er nå et av de knappstad enslig landene i Europa.

Konsekvenser av dagens politikk

Merethe G. Hittil i år har ungdommer fått et slikt vedtak, av disse er fra Afghanistan hvor sikkerhetssituasjonen stadig forverres. Ny praksis gjør at mange får vedtaket forkynt i det de hentes av politiet. Dette skaper frykt og uro blant barn og unge på asylmottak. Konsekvenser av dagens politikk I løpet av forsvant ungdommer fra mottak i Norge, trolig knappstad enslig følge av denne politikken.

For bedrifter

Av disse er enslige mindreårige fra Afghanistan. Trenden ser ut til å fortsette i Mange drar til Oslo og tvinges til å leve et liv under jorden, andre forsvinner til utlandet og legger ut på ny flukt.

En fersk rapport fra Pro-senteret i Oslo februar viser at mange enslige knappstad enslig asylsøkere har opplevd ulike former for utnytting. Tvangsarbeid og kriminalitet er også en del av virkeligheten.

De nylige endringene i lovverket har ført til betydelig forverring av situasjonen for dem som fortsatt sitter på norske mottak. I en levekårsundersøkelse fra knappstad enslig barn og unge i asylsøkerfasen kom det frem at mer enn halvparten hadde betydelige symptomer på emosjonelle vansker.

Aktuelle temaer

Hilde Michelsen. Mange enslige mindreårige asylsøkere forteller om vonde minner fra krig, bærer med seg opplevelsene fra en farlig reise til Norge og er bekymret for familiemedlemmer i hjemlandet eller på flukt. En vel så viktig årsak til de emosjonelle vanskene som barna uttrykker, er den lange og uforutsigbare ventetiden og savn etter voksenkontakt som følge av lav bemanning.

Den vanskelige mottakstilværelsen forlenges nå knappstad enslig for mange. Fra knappstad enslig over hele Norge, samt fra andre som jobber med enslige mindreårige asylsøkere, kommer bekymringsmeldinger om økende grad av selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk. Aldri før har det vært så mange alvorlige psykiske symptomer hos denne gruppen.

Megler: – Har tro på reiseliv

Knappstad enslig vet at også UDIs egne ansatte er bekymret for utviklingen. I Sverige har det så langt i vært en selvmordsbølge blant enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan; syv gutter har forsøkt å ta livet sitt, tre av dem har lykkes Ensamkommandes forbund i Sverige, ref.

Det er ingen grunn til knappstad enslig tro at dette ikke vil skje i Norge.

knappstad enslig hjelmeland dating norway

Etikk og brannslukking Som helsepersonell er vi etisk og faglig forpliktet til å hjelpe mennesker i krise og nød. Slik situasjonen er nå, bruker helsepersonell i Norge betydelige ressurser og kompetanse på brannslukking knyttet til denne situasjonen. Hvordan motiverer du knappstad enslig afghansk ung gutt på 17 år til å stå opp for å gå på skolen når han vet at han må reise tilbake til hjemlandet når han fyller 18?

knappstad enslig selvik single klubb

Hvordan gi ham håp for fremtiden når han heller vil ta livet sitt eller leve et liv på flukt enn å reise tilbake til krigsherjede Kabul? Les også: UDI vil ha raskere bosetting av mindreårige asylsøkere Vi stiller oss kritiske til bruk av knappstad enslig for indirekte å støtte det vi mener er statlig godkjent omsorgssvikt overfor noen av de mest sårbare barn og unge. Det hjelper ikke å plastre sår som ikke har knappstad enslig for å gro. Vår jobb er å formidle god, menneskerettighetsbasert praksis og skape gode, helsefremmende tiltak, verdier og knappstad enslig.

Dette er nærmest en umulig oppgave slik situasjonen er i dag. Det er også et paradoks at barn og ungdom ikke ser andre alternativer enn evig flukt i Europa, parallelt med at norske myndigheter gir betydelige beløp til kompetansesentra til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Få barn og unge er mer sårbare for å bli rekruttert til destruktive miljøer enn disse ungdommene.

Starter boligsalg

Når skal vi lytte? Lovbegrensninger og stengte grenser har ført til at færre barn og unge velger å søke asyl i Norge.

knappstad enslig sauda speed dating

Det hindrer dem ikke i å legge ut på flukt fra krigsherjede land. Den norske stat fraskriver seg ansvar og lukker øynene for en realitet knappstad enslig likevel finnes, og som kommer sterkt til uttrykk gjennom de unges reaksjoner. Når skal vi ta disse barna på alvor single damer ørnes lytte til det de forteller oss?

Sykkelparkering

Ingen kan hjelpe alle som er drevet på flukt, men vi er moralsk, etisk og menneskelig forpliktet til å hjelpe dem som allerede er hos oss. Norge har ressurser til å behandle disse ungdommene med verdighet og respekt. Ved å avskaffe ordningen med begrenset opphold vil både liv og helse kunne bli spart.

Menneskerettighetene er til for å beskytte menneskeverdet. Europas strengeste asylpolitikk er en skamplett for vårt menneskeverd!

knappstad enslig dating steder lyngen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter. Les også.

Du kan være interessert