Kongsberg enslig. Kongsberg Sykehus

Kongsberg sykehus

Parkeringsanlegg i nærheten

Det er samfunnsfagtime i innføringsklassen på Vestsida ungdomsskole i Kongsberg. På første benk sitter Naiem og Safir Zazai. De tretten og femten år gamle brødrene er enslige asylsøkere fra Afghanistan.

kongsberg enslig

Safir og Naiem Zazai trives på skolen og jobber hardt for en utdannelse de vet de trenger. Den afghanske 23 åringen er også enslig flyktning — og ingeniørstudent.

kongsberg enslig

Det er en uke til eksamen. Flyktningene kan koste milliarder kroner Et dyrt bofellesskap med stor suksess Felles for disse guttene er at de bor og lever i et kommunalt bofellesskap som drives av Kongsberg kommune. Det er ikke små ressurser som settes inn for å følge opp guttene.

kongsberg enslig

Seks ungdommer får oppfølging av 17 ansatte, kongsberg enslig etter at de flytter ut og bor på kongsberg enslig mens de går på videregående. Det koster over fem tusen dombås single damer per flyktning i døgnet. Vi starter integreringsarbeidet fra dag en.

kongsberg enslig

Vi jobber med å gjøre ungdommen selvstendige og samtidig inngå i et fellesskap, sier daglig leder ved bofellesskapet, Helen Lippert Eidem. Det er felles middag i bofellesskapet, som de mindreårige må lage selv. Safir Zazai ber de kongsberg enslig guttene skru ned TV-lyden når han får leksehjelp. Og miljøarbeider Kongsberg enslig Korbu er imponert over egeninnsatsen til de enslige flyktningene i bofellesskapet.

kongsberg enslig

Det er tydelig at det å få seg en utdannelse er viktig for dem, sier Korbu. Men medaljens bakside er altså kostnadene ved oppfølgingen.

Flyktninger får jobb fra kongsberg enslig dag — Gir samfunnsmessig gevinst Neste år anslår Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at det er behov for å bosette enslige mindreårige ute i kommunene i Norge.

Du står her:

Døgnprisen for guttene i bofellesskapet i Kongsberg er kroner. Mesteparten av finansieringen kom på plass gjennom søknader for hver enkelt mindreårige til IMDi, og støtte fra Barne- ungdoms- og familieetaten. Om lag 20 prosent blir betalt av Kongsberg kommune. Om alle mindreårige enslige flyktninger som kommer til Norge neste år skulle få kongsberg enslig tilbud, ville det kostet milliardbeløp.

Kommentarer til denne saken

Og lagt beslag på tusenvis av miljøarbeidere. Alternativet er verre, mener Helen Lippert Eidem: Daglig leder ved bofellesskapet i Kongsberg kommune, Helen Lippert Eidem, sier de relativt store kostnadene ved den unike oppfølgingen flyktningene får gir gode resultater.

Og Omid Kazemi, som bor for seg selv etter tiden i bofellesskapet, er veldig takknemlig for hjelpen og støtten han fikk, og får, i Kongsberg.

Kongsberg Maritime - Remote operation center

Jeg føler meg hjemme her. Det er her fremtiden min er, og jeg vil få meg en bra utdannelse og en god jobb som alle andre i Norge, sier ingeniørstudenten.

Du kan være interessert