Nærøysund  enslig, Spanish tight pussy norwegian escorts

Kan du få bostøtte? - Husbanken

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post. Du må skrive den ut og sende den til nærøysund  enslig på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post.

Ofte stilte spørsmål

Sjekk på kommunens nettsider om din kommune tilbyr denne tjenesten. Vanlige årsaker til avslag Du har for høy inntekt Du har ikke meldt flytting til Folkeregisteret Søknaden mangler dokumentasjon eller opplysninger Du eller andre i husstanden er ikke støtteberettiget Boligen nærøysund  nærøysund  enslig tilfredsstiller ikke kravene Søknad og saksgang Kommunen mottar søknaden din Har du søkt elektronisk, får kommunen tilgang til søknaden i Husbankens bostøttesystem.

nærøysund  enslig

Kommunen sjekker da opplysningene du har gitt, og kontrollerer at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Leverer du søknaden på papir, er det saksbehandler i kommunen som registrerer søknaden din i systemet. Husbanken innhenter opplysninger om deg fra offentlige registre Hver måned fatter Husbanken vedtak.

Før vi fatter vedtak, innhenter vi opplysninger fra blant annet Folkeregisteret, Nav, Skatteetaten og Lånekassen. Her kan du lese mer om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Søknaden din blir behandlet — du får vedtak Du får svar på søknaden og eventuelt utbetaling den Er den Får du innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke på nytt Vi viderefører nærøysund  enslig søknader single kvinner i spydeberg får positivt vedtak. Hva du mottar i bostøtte per måned, er avhengig av inntektene dine i søknadsmåneden.

Har du variabel inntekt, vil bostøtten også variere.

Single menn i moskenes

Bostøtten kan bli beregnet på nytt Hvis arbeidsgiver, NAV eller andre korrigerer inntekten de har rapportert inn til Skatteetaten én eller flere måneder, beregner vi automatisk bostøtten din på nytt for aktuelle måneder. Vi utbetaler hvis du har fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye. Du har plikt til å melde fra om endringer Du har plikt til å sette deg inn i vedtaket ditt og nærøysund  enslig fra hvis det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtten.

nærøysund  enslig

Det blir gjort et etteroppgjør hvert år Når skatteoppgjøret for inneværende år er klart, blir det gjort en etterkontroll. Hvis det er brukt andre opplysninger om næringsinntekt, kapitalinntekt, utenlandsinntekt eller formue i beregningen av bostøtte enn det skatteoppgjøret viser, beregner vi bostøtten på nytt. Nærøysund  enslig utbetaler nærøysund  enslig du fått for lite bostøtte, og krever tilbake hvis du har fått for mye.

nærøysund  enslig

Er du verge eller fullmektig? Les mer om hvordan du søker om bostøtte som verge eller fullmektig.

Aktuelle temaer

Får du bostøtte - har du meldeplikt Du må melde fra hvis det skjer endringer i opplysningene du har oppgitt i søknaden din. Hvis du flytter, må du sende inn ny søknad. Dette må du melde i fra om: Noen flytter ut eller inn i boligen din Endringer i nærings- kapital- eller utenlandsinntekter Nærøysund  enslig i netto formue Noen i husstanden blir student Noen i husstanden begynner eller avslutter førstegangstjeneste Nytt kontonummer Etteroppgjør og bostøtte Når skatteoppgjøret for er klart, får vi opplysninger fra Skatteetaten om de faktiske meldepliktige inntektene dine og netto formuen i Vi kontrollerer da om du fikk utbetalt riktig bostøtte i Har du fått for lite bostøtte får du en etterbetaling, og nærøysund  enslig du fått for mye må du betale tilbake.

Dette kaller vi nærøysund  enslig etteroppgjør.

Du kan være interessert