Single egersund. Egersunds Fayancefabrik, Theodor Peter Nikolai Friestad, Dish – Nasjonalmuseet – Collection

single egersund

A A A Høring lokal forskrift - Forskrift om branntilsyn med bygninger, områder m. Forslaget går ut på å erstatte dagens Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund med en forskrift som i større grad reflekterer brannvesenets arbeidsmetode, risikovurdering av tilsynsobjekt.

single egersund dating site i lavangen

Den nye forskriften inkluderer boenheter for personer som faller innunder særskilt utsatte og sårbare grupper i forhold til å omkomme i brann og andre områder hvor risikovurdering kan tilsi at tilsyn er et fornuftig verktøy for å forebygge branner og ulykker, i tillegg til tett trehusbebyggelse med fare for områdebrann. Alle kan avgi høringsuttalelse. Merknader kan avgis elektronisk til post eigersund.

single egersund single klubb i å i åfjord

Uttalelser single egersund som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kommunens postliste. Frist for å avgi høringsuttalelse er Eigersund brann og redning vil single egersund sammenstille høringsuttalelser og forberede en politisk sak til Planteknisk utvalg sitt møte Det er Kommunestyret som kan fatte endelig vedtak om dønna singelklubben forskrift med hjemmel i Brann og eksplosjonsvernloven §13 fjerde ledd.

Ny forskrift vil deretter kunngjøres i Norsk Lovtidend.

single egersund speed dating i fevik

Du kan være interessert