Single klubb i haugesund. Singel Sandnes – JOHAN FASTINGS KURSVIRKSOMHET - DANS OG MILJØ FOR ALLE!

single klubb i haugesund

Påmeldingsfrist er satt til dagen før turneringen kl.

Turneringsbestemmelser

Påmelding etter dette klokkeslett vil bli behandelt etter ventelisteprinsippet. Spesielle ønsker om sammensetning i ballen, eller starttidspunkt kanikke garanteres.

single klubb i haugesund

Påmelding etter fristen er utløpet vil ikke bli godkjent. Turneringene har venteliste prioritert etter først til mølla prinsippet. Ved påmelding av deltagere mindre enn 10 vil turneringen bli avlyst, fra10 deltagere og flere, vil turneringen bli arrangert.

Velkommen til Lyst-Club!

Å ikke møte til starttid uten å ha meldt avmelding er spilleren diskvalisert og kan avkreves et gebyr, og eller utestengelse i de 3 etterfølgende turneringer. Startliste: Endelig startliste trekkes av turneringsleder og offentliggjøres i GolfBox senest dagen før turneringen kl.

single klubb i haugesund

Startlisten vil også bli satt opp på oppslagstavlen på klubbhuset senest kl. Spilleform og antall runder er angitt for hver turnering i GolfBox.

single klubb i haugesund

Informasjon: Ved shotgunstart vil det 15 min. Det innføres max tid for 18 hull på 5 spilletid. Spillere som oversrider maxtiden vil automatisk bli diskvalifisert Utslagssteder: Hvis ikke annet er angitt skal: Alle menn spille fra gult teested Alle damer spiller fra rødt teested.

Når du endelig finer noen å flørte med, så sitrer singel i hele kroppen. Life det har aldri vært enklere enn hos Flingpa1blunk.

I klubbmesterskap skal menn spille fra hvit teested og damer fra rødt. I Stablefordmesterskapet skal menn spille fra gult og damene fra rødt. Scorekort: Scorekort skal føres kontinuerlig og leveres Turneringsleder etter at: Scorekortet skal kontrolleres sammen med markør og underteges av spiller og markør.

Singel room - Bilde av Hotel Sverre i Sandnes

Scorekortet skal være tydelig skrevet og være utfylt med hele navnet. Er scorekortet ikke tydlig nok, eller fullstendig utfylt, diskvalifiseres spilleren. Scorekortet er ansett for levert når det er overlevert turneringsledelsen TL og kan ikkekorigeres etter dette tidspunkt.

History[ edit ] Early years — [ edit ] Beforethere was no national league competition in Norway; only regional leagues and the Norwegian Cup. Starting in —38, the various regional leagues in Southern Norway were aligned into eight districts, with a championship playoff between the winners to crown a national champion.

Startkontingent: skal være innbetalt før start, beløpet er angitt i Golfbox og er en forutsetning for å kunne starte i turneringen. Antall deltagere: Ved 9 hulls turneringer er deltagerantallet begrenset til 44, i de øvrige turneringer er single klubb i haugesund ingen begrensning på antall deltagere. Handicapslagene fordeles som i den fastsatte runden.

Singel room - Bilde av Hotel Sverre i Sandnes Vi leverer et stort utvalg online dating norge gratis pukk singel privatpersoner, sandnes og kommuner. Våre produkter har alltid en høy kvalitet og tilbys til gode priser.

Dette gjelder bare spill om førsteplassen. De øvrige med like resultater deler plassering.

7 grunner til at pene, smarte jenter ofte er single

Ved fortsatt likt resultat rangeres spillerne etter matematisk metode. De øvrige med like resultater deler plassen.

Reloading 150 grs Barns x in 308 win

Hvis intet er angitt skal like resultater dele plassering. Note: Matematisk metode regnes ut etter hullenes rekkefølge på scorekortet som angitt i Single klubb i haugesund.

Premieutdeling: Premieutdeling skal skje umiddelbart etter at resultatlisten foreligger Usportlig opptreden i klubb og forbundsturneringer: Dette sanksjonsreglementet gjelder for alle spillere, trenere, ledere, caddier og andre som bistår spilleren i forbindelse med klubb og forbundsturneringer, forutsatt at vedkommende er medlem av klubb tilsluttet Haugaland Golfklubb og Norges Golfforbund.

Sanksjoner kan ilegges overfor følgende overtredelser: Den som har meldt seg på en klubb eller forbundsturnering, men uten gyldig grunn uteblir eller unnlater å fullføre denne. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende fullfører runden som markør, eller gis tillatelse av turneringsledelsen til å utebli eller avslutte påbegynt spill.

Haugesund Aikido Klubb – Martial Arts in Haugesund

Den som gjør seg skyldig i usportslig opptreden, som for eksempel banning, spytting, kasting eller brekking av køller single klubb i haugesund annet utstyr, skader banen, opptrer utilbørlig overfor andre deltakere, funksjonærer eller tilskuere, eller på annen måte utviser en opptreden som er egnet til å skade golfsportens anseelse.

Den som i forbindelse med en klubb eller forbundsturnering har utøvd vold, opptrådt truende, eller gjort seg skyld i en skadevoldende handling. Den som har gitt uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer. Dette gjelder også opplysninger gitt ved påmelding til klubb eller forbundsturneringer.

Den som i løpet av den tid vedkommende har vært suspendert eller utelukket har deltatt i turneringer, trening eller spill i strid med suspensjonene eller utelukkelsen.

single klubb i haugesund

Diskvalifikasjon skal avgjøres av Turneringskomiteen. TK Ved særlige grove brudd som aktivt skade banen, opptreden som egnet til å skade golfsportens anseelse varhaug online dating lignende, kan TK diskvalifisere spilleren uten advarsel.

En gitt advarsel gjelder for hele konkurransen. Så langt det ikke er i strid med Haugaland Golfklubbs regler for disiplinærsaker, kan Turneringskomiteen forholde seg til usportslig opptreden og håndheve disiplinærforføyninger etter tilsvarende bestemmelser som de som gjelder for forbundsturneringer, med klubbens styre som klageinstans.

Du kan være interessert