Sør-varanger enslig. Utlyser to nye mottak

sør-varanger enslig

Tilbake til forrige side Asylmottak Utlyser sør-varanger enslig nye mottak UDI har lyst ut en konkurranse om anskaffelse av et asylmottak i Sør-Varanger kommune og et avrop på rammeavtale for å anskaffe et basismottak på Østlandet.

GSV- Garnisonen i Sør-Varanger 2015

Publisert: Dette for sør-varanger enslig sikre forutsigbar og langsiktig beredskap knyttet til Schengens yttergrense. Mottaket skal både ha ordinære mottaksplasser, og mulighet for ankomstplasser.

sør-varanger enslig

Konkurransen er åpen for alle aktører eksternt nettsted. Enslige mindreårige Det nye mottaket på Østlandet skal også ha en avdeling for enslige mindreårige. Mottaket skal dekke et generelt kapasitetsbehov for innkvartering av asylsøkere, i tillegg til å bidra til nødvendig beredskap.

sør-varanger enslig

Konkurransen er avgrenset til de fem aktørene UDI har rammeavtale med om oslo dating steder av basismottak i region indre øst. Det kommer fortsatt få asylsøkere til Norge. Ankomstprognosen for er 2 asylsøkere, hvorav enslige mindreårige.

sør-varanger enslig

I tillegg kommer de 50 relokaliserte asylsøkerne fra Hellas. Til nå har det kommet 78 asylsøkere til Norge, hvorav én enslig mindreårig.

sør-varanger enslig

I tillegg har 35 av de 50 relokaliserte asylsøkeren fra Hellas ankommet Norge. Øvrige planer UDI har fullmakt til å opprettholde en grunnkapasitet i mottakssystemet på opptil 2 plasser iselv om dette medfører lavere utnyttelse av mottaksplassene.

sør-varanger enslig

Dette for å ivareta beredskap for økte ankomster, samt opprettholdelse av regionale markeder som har evne til å fremskaffe ny mottakskapasitet når behovet oppstår. UDIs øvrige planer for anskaffelse sør-varanger enslig mottak er: et basismottak i Steinkjer som skal være et intergeringsmottak rammeavtaler for variabel mottakskapasitet nivå 2 Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?

sør-varanger enslig

Du kan være interessert