Tinn dating, Søkbare midler til næringslivet i Tinn!

Pin on NORWAY of yesterday

tinn dating

November 24, Søkbare midler til næringslivet i Tinn! Tinn kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementets krisepakke fase 3, blitt tildelt 1. Midlene skal tinn dating til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

tinn dating

Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Ved behandling av søknaden skal det også vurderes om tiltaket antas å motvirke negative tinn dating av Covid 19 og at det kan settes i gang raskt. Dette innebærer at det ikke gis støtte til driftskostnader, eller til foretak i vanskeligheter.

tinn dating

Konkurransevridning skal vurderes. Husk å oppgi antall årsverk bedriften har i dag og hvilken vekst prosjektet er planlagt å gi.

tinn dating

Det må også oppgis start og sluttdato for prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere. Det vil si at hvis man har prosjektkostnader på kr ,- så kan man maksimalt søke om kr ,- i støtte.

tinn dating

Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler. Dersom det er midler tilgjengelig er siste søknadsfrist

Du kan være interessert