Enslig i stad

Er helt eller delvis alene med barn

Er helt eller delvis alene med barn

Statistikken dekker økonomisk romslighet og betalingsproblemer, samt tilgang på materielle og sosiale goder. Definisjoner Definisjoner av viktige begrep og variabler Variablene baseres i hovedsak på selvrapporterte opplysninger. Der opplysningene baseres på register er dette nevnt. Materielle goder Ikke råd til å holde boligen passe varm: Bor i en husholdning hvor man ikke har råd til å holde boligen passe varm.

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Ikke råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag: Bor i en husholdning hvor man ikke har råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag. Eventuelt tilsvarende vegetarkost i samme prisklasse. Ikke råd til å gå til tannlege: Har hatt behov for tannlege i løpet av de siste 12 måneder uten å gå dit, av økonomiske årsaker. Ikke råd til å ha internett: Har ikke råd til å ha internett.

  • Åtte tilfeller av britisk virusvariant i Stad – VG Nå: Nyhetsdøgnet
  • Воздух оказался затхлым, но пригодным для дыхания.
  • Hov dating norway
  • Впрочем, он и не собирался проверять это в действительности.
  • Вдруг воскликнул Элвин.

Gjelder også via mobiltelefonen. Ikke råd til å bytte ut utslitte møbler: Bor i en husholdning hvor man ikke har råd til å bytte ut møbler hvis de er utslitte. Har ikke råd til å erstatte utslitte klær: Har ikke råd til å erstatte utslitte klær med nye. Disponerer ikke privatbil av økonomiske årsaker: Bor i enslig i stad husholdning som ikke disponerer en privatbil av økonomiske årsaker.

enslig i stad speed dating norway fjellfoten

Regner også med firmabil dersom den kan brukes til privat bruk. Mangler minst en materiell gode: Mangler minst en av følgende syv materielle goder: i råd til å holde boligen passe varm, ii råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag, iii råd til å gå til tannlege, iv råd til å bytte ut utslitte møbler, v råd til å ha internett, vi råd til å erstatte utslitte klær og vii råd til å disponere privatbil.

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Eier ikke egen bolig: Bor i en husholdning som ikke eier sin egen enslig i stad selveier, gjennom borettslag eller boligaksjeselskap. Sosiale goder Ikke råd til en ukes ferie i løpet av et år: Bor i en husholdning som ikke har råd til å betale for en ukes ferie utenfor hjemmet i året.

enslig i stad pris på singel i øystre slidre

Dette omfatter også opphold på hytte eller hus som brukes som feriebolig eller opphold hos venner Ikke råd til å bruke litt penger på seg selv en gang i uken: Har ikke mulighet til å bruke litt penger på seg selv minst en gang i uken, uten å snakke med andre i husholdningen først.

Det kan være penger til å kjøpe et blad, en liten gave, noe godt enslig i stad spise eller enslig i stad. Ikke råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter: Har ikke råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter som for eksempel å gå på kino, konsert eller lignende, trene eller delta i organisasjoner eller foreninger av noe slag. Kan være bare en kopp kaffe eller lignende.

Enslig i stad lenke Lenken er kopiert Hvis du er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, får du hele foreldrepengeperioden, inkludert kvoten til den andre forelderen. Foreldrepenger Hvis det ikke blir registrert farskap i Folkeregisteret ved fødsel, kan NAV ta opp saken for å få fastsatt farskapet til barnet. Du kan derfor bli innkalt til NAV-kontoret ditt for å gi opplysninger om hvem som er eller kan være far til barnet. NAV er lovpålagt å forsøke å avklare farskapet, også når far er ukjent eller hvis du har fått barn ved hjelp av sæddonasjon. Jeg vil registrere far eller mor Vi kan ta opp en sak om barnebidrag på eget initiativ når du og barnefaren ikke er registrert på samme adresse ved fødselstidspunktet.

Mangler minst en sosial gode: Mangler minst en av følgende fire sosiale goder: i råd til en ukes ferie, ii råd til å bruke litt penger på seg selv en gang i uken, iii råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter og iv råd til å spise og drikke ute med venner enslig i stad familie minst en gang i måneden.

Økonomisk romslighet og betalingsvansker Vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes: Opplever at det er vanskelig eller svært vanskelig 'å få endene til å møtes' med utgangspunkt i den samlede inntekt til alle i husholdningen. Ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift: Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift på 18 kroner i løpet av en måned, uten å måtte ta opp ekstra lån eller motta hjelp fra andre.

Grenseverdien for en uforutsett utgift var på 10 kroner ipå 15 kroner iog 18 kroner i og Høy boutgiftsbelastning: Personer som bor i enslig i stad hvor renter enslig i stad avdrag og husleie utgjør minst 25 prosent av husholdningens samlede inntekt etter skatt.

Bokmålsordboka

Inntektsopplysninger er hentet fra Inntektsregisteret. Svært enslig i stad boutgifter: Opplever at de samlede boutgiftene er svært tyngende på husholdningens økonomi. Problemer med å betjene boliglån: Bor i en husholdning som i løpet av de siste 12 måneder har vært ute av stand til å betale utgifter til boliglån ved forfall. Andel blant husholdninger som eier bolig. Andre lån noe eller svært tyngende: Personen eller andre i husholdningen har lån som ikke har sikkerhet i hovedboligen regn også med avbetalingslån og opplever utgiftene til ulsteinvik pris på singel og avdrag enslig i stad slike lån som noe eller svært tyngende på husholdningens økonomi.

enslig i stad single hylkje

Problemer med å betjene andre lån: Personen eller andre i husholdningen har lån som ikke har sikkerhet i hovedboligen regn også med avbetalingslån og husholdningen har i løpet av de siste 12 måneder vært ute av stand til å betale regninger for andre lån ved forfall.

Standard klassifikasjoner Personene er gruppert etter alder ved inngangen av året da intervjuene ble foretatt. Bostedsstrøk Personer er gruppert etter om de bor i spredtbygd strøk eller i tettbygd strøk i bestemte størrelsesgrupper.

Integrering i Norge

Som spredtbygd strøk regnes foruten all spredt bosetting, også husklynger med færre enn bosatte. Tettbygd strøk er område med minst bosatte der avstanden mellom husene som hovedregel ikke overstiger 50 meter. Familiefase Kjennemerket grupperer den intervjuede personen etter alder, samlivsstatus, om personen har barn og barnas alder.

Kjennemerket skiller mellom enslige og par der par både omfatter gifte og samboende. Enslig refererer altså til om personen lever i et parforhold eller ikke, og ikke til om vedkommende bor alene. Gruppene med barn omfatter personer som bor sammen med egne barn medregnet enslig i stad og adoptivbarn i alderen år.

Du kan være interessert