Single sør-varanger,

Kirkenes Grus og Pukk Webbshop

Kommunesenteret Kirkenes ligger geografisk sentralt plassert i Barentsregionen, og er i dag et viktig knutepunkt i utvikling av næringsmessig single sør-varanger med det nordvestlige Russland. De viktigste næringene i Kirkenes er havnerelaterte, skipsreparasjon og service samt single sør-varanger virksomheter rettet mot det nordvestlige Russland.

single sør-varanger

Forsvaret er også en viktig arbeidsgiver for kommunen hvor Garnisonen i Sør-Varanger er den største enkeltenheten. Her bor ca.

single sør-varanger

Kirkenes er endepunktet for hurtigruta. Stamruteflyplass med daglige, rutegående avganger til Tromsø og Oslo.

single sør-varanger

Bussforbindelse til hele fylket Sør-Varanger municipality border with Russia and Finland. The municipal center Kirkenes is geographically located in the Barents region, and today is an important hub in the development of commercial cooperation with northwestern Russia.

single sør-varanger

The main industries in Kirkenes harbor-related, ship repair and service as well as various businesses aimed at northwestern Russia.

Defence is also an important employer for the municipality where Garrison of Sør-Varanger is the largest single unit. Here live about inhabitants.

single sør-varanger

Kirkenes is the endpoint of the costal steamer. Stam Scheduled Space with daily scheduled service departures to Tromsø and Oslo.

single sør-varanger

Bus service to the entire county.

Du kan være interessert